Informatii publice

Lista funcţiilor din cadrulul aparatului de specialitate al Primarului Comunei BREAZA ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice (conform art.33 din Legea nr.153/2017)

1.Lista funcţiilor Martie-2018